EKONOMİ BÖLÜMÜ DERSLERİ

2007-11-05 14:18:00
Ekonomi Bölümü

Ekonomi, kısıtlı kaynakları en iyi şekilde kullanmak suretiyle yaşam standardını yükseltmek için çabalayan insan davranışını inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Günümüzde ekonomi bilimi bireysel ve toplumsal yaşamda karşılaştığımız olguları açıklamak için analitik ve sayısal yöntemler kullanır.

Koç Üniversitesi, Ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim vermektedir. Lisans programı, çevrelerindeki ekonomik olgu ve sorunları analiz ederken ekonomi kuramları ve kavramlarını yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz aktif öğrenme süreçlerinde geliştirdikleri içsel perspektifle, doğrudan ekonomi biliminin alanına giren ya da girmeyen olguları analiz edebilme yetisine sahip olurlar. Temel kuramsal derslerde başlayan eğitim, geniş bir yelpazeye yayılan ve içeriği günün koşullarını yansıtan kuramsal ve uygulamalı alan dersleriyle geliştirilmektedir. Bu yaklaşımla tasarlanan Ekonomi lisans programı,  üniversite sonrası çalışacakları alandan bağımsız olarak öğrencileri, rekabetin giderek yoğunlaştığı küresel ekonomide aktif birer karar alıcı olarak hazırlamaktadır. Ekonomi biliminin temel ilkelerinin kavranması iyi bir üniversite eğitiminin olmazsa olmaz parçasıdır.  Bu yüzden, Ekonomi lisans programı diğer alanlardaki öğrencilerin de ekonomik analiz yetilerini geliştirmeye yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Program, ekonominin farklı alt dallarında dersler sunmakta; bu dersler ekonomiye giriş dersi alındıktan sonra bütün öğrenciler tarafından alınabilmektedir.  Buna ek olarak, başka bir programda olup ta ekonomiye ciddi ilgi duyan öğrencilere çift anadal yapma olanağı sunulmaktadır.

Ekonomi yüksek lisans programı Ekonomi alanında kariyer için köprü görevi gören, iki yıllık tezli bir programdır. İlk yılın ders programı ekonomi teorisi ve ekonometri üzerine kurulmuştur. İkinci yıl ise ağırlıklı olarak öğretim üyelerinin gözetimi altında yapılacak tez araştırmasına ayrılmıştır. İkinci yıl Güz döneminde açılan uygulamalı ileri düzey dersler öğrencilerimizin araştırmaya yönelik çalışmalarını desteklemek üzere düzenlenmiştir.

Hem lisans hem de yüksek lisans  öğrencilerimiz, ders dışında da öğretim üyeleriyle kolayca iletişim kurma imkanı bulmaktadırlar. Öğrencilerimizin ekonomik analiz yeteneklerini ve bilgi dağarcıklarını geliştirmelerinin ancak böyle bir karşılıklı etkileşim ortamında mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yüksek lisans öğrencilerimiz hem öğretim hem de araştırma asistanı olarak çalışmaktadırlar. Bu görevler aynı zamanda derslerinde başarılı olan lisans öğrencilerine de verilmektedir.  Ekonomi seminerleri dizisi ve ekonomi politikasına yönelik sempozyumlar aracılığıyla eğitim ders dışına da taşınabilmektedir.

 


EKONOMİ  BÖLÜMÜ OKULTULAN DERSLER

ECON. 301

UYGULAMALI MİKRO EKONOMİK ANALİZ

Kredi: 3  

ECON. 302

UYGULAMALI MAKRO EKONOMİK ANALİZ

Kredi: 3  

ECON. 303

MATEMATİKSEL EKONOMİ

Kredi: 3  

ECON. 304

MATEMATİKSEL

 EKONOMİ II

Kredi: 3  

ECON. 311

EKONOMETRİ I

Kredi: 3  

ECON. 312

EKONOMETRİ II

Kredi: 3  

ECON. 314

KESTİRİ

Kredi: 3  

ECON. 320

İŞGÜCÜ EKONOMİSİ

 

Kredi: 3  

ECON. 321

ULUSLARARSI TİCARET VE EKONOMİ

Kredi: 3  

ECON. 322

ULUSLARARASI FİNANS

Kredi: 3  

ECON. 330

ENDÜSTRİYEL YAPI

Kredi: 3  

ECON. 333

OYUN KURAMI

Kredi: 3  

ECON. 340

KAMU MALİYESİ

Kredi: 3  

ECON. 344

Kredi: 3  

ECON. 350

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 351

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 352

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

 

Kredi: 3  

ECON. 353

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 354

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 355

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 356

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 357

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 358

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 359

EKONOMİDEN SEÇİLİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 370

EKONOMİK GELİŞME

Kredi: 3  

ECON. 401

MİKROEKONOMİK TEMALAR

Kredi: 3  

ECON. 402

MAKROEKONOMİK TEMALAR

Kredi: 3  

ECON. 411

EKONOMETRİK TEMALAR

Kredi: 3  

ECON. 420

EKONOMİK BÜYÜME

Kredi: 3  

ECON. 422

FİNANSAL KÜRESELLEŞME ve GELİŞMEKTE OLAN PİYASA EKONOMİLERİ

Kredi: 3  

ECON. 450

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 451

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 452

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

 

Kredi: 3  

ECON. 453

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 454

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 455

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 456

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 457

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 458

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 459

EKONOMİ'DEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Kredi: 3  

ECON. 470

AVRUPA BİRLİĞİ

Kredi: 3  

ECON. 481

TÜRKİYE EKONOMİSİ I

Kredi: 3  

ECON. 482

TÜRKİYE EKONOMİSİ II

Kredi: 3  

ECON. 483

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi: 3  

HPEC. 491

BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA

Kredi: 3  

HPEC. 492

BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA

Kredi: 3  

 

 

 

 

 

                                           Tosçelik Fen Lisesi Rehberlik Servisi

2994
0
0
Yorum Yaz